Bemutatkozás

2009. június 30. kedd, 10:25 adminisztrátor
Nyomtatás

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének honlapján!

Megyénk területileg az ország legkisebb megyéje ~ 310000 fő lakossal.

A civil szervezetek között mind tevékenységeit mind a regisztrált taglétszámot tekintve (9990 fő 2009-ben) meghatározó a megyei szervezet tevékenysége.

Alapelveinken túl történelmi múltunk is arra kötelez mindannyiunkat, hogy ezt az örökséget megőrizve a kor elvárásainak megfelelően végezzük munkánkat, büszkén gondolva arra, hogy a Magyar Vöröskereszt megalakulásának évében, 1881. május 16.-kán Esztergomban jött létre az országban elsőként vidéki vöröskeresztes szervezet.

Hagyományos segítő tevékenységeink mellett nekünk is az új idők kihívásaival kellett szembenéznünk. Feladataink között kiemelt fontossággal bír az elsősegélynyújtás oktatása és vizsgáztatása, a véradások szervezése, és a szociális segítő munka.

Tevékenységeink akkor tudtak igazán kiteljesedni, amikor 2002-ben a Német és az Osztrák Vöröskereszt támogatásának köszönhetően birtokba vehettük Tatabányán a Posta út 5. szám alatti épületet, amely jelenleg is a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt székházául szolgál.

Ettől az időszaktól kezdődően tudatosan, a szükségleteknek megfelelően hoztuk létre szociális intézményeinket.

Elsőként a hajléktalanok nappali melegedőjét (2002.), amely 40 fő befogadására alkalmas.

Ezt követte (2006.) a támogató szolgálat, amelynek célja a fogyatékkal élő személyek életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgálatok elérésének segítése.

2007-től három új intézménnyel gyarapodtunk.

A fogyatékkal élők nappali intézménye 24 főt gondoz, és teszi emberibbé, élhetőbbé napjaikat.

Úttörő feladatot látunk el a pszichiátriai és szenvedélybetegek integrált közösségi ellátásának működtetésével, amely a Vöröskereszt égisze alatt kezdte meg működését megyénkben.

Valamennyi szociális intézményünket Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat átvállalási szerződés keretében működtetjük.

 A megye lakossága ismeri és elismeri tevékenységeinket, hiszen hét városban függetlenített, két városban (Nyergesújfalu, Bábolna) önkéntes területi vezető látja el a vöröskeresztes feladatokat.

Összességében 27 főállású munkatárssal és több száz önkéntessel dolgozunk.

Szeretnénk, ha még szélesebb körben szereznének tudomást a segítségre szoruló emberek munkánkról.

Ugyanakkor azt is reméljük, hogy a mi számunkra, mint civil szervezet számára is bővülő lehetőségek kínálkozzanak, hiszen egyre nehezebb megszólítanunk az embereket – többek között – a véradásra, amely pedig a társadalom egésze számára fontos, a betegeknek sok esetben az életet jelenti.

Szeretnénk, ha ez a bemutatkozás azt is jelenthetné, hogy még közelebb kerülhetünk a társadalom minden rétegéhez, legyen az rászoruló vagy éppen adományozó.

 Célunk, hogy a továbbiakban is hozzájárulhassunk a társadalom humanitárius, szociális, egészségügyi feszültségeinek enyhítéséhez hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Módosítás: ( 2010. április 22. csütörtök, 16:52 )